CÀ PHÊ ĐEN 4.0 (BLACK COFFEE)

 

CÀ PHÊ ĐEN CÓ 2 "GU " VÀ 3 SỰA LỰA CHỌN CHO 1 TUẦN

(THƠM NGON - XANH - SẠCH - TIỆN LỢI )

( Delicious - Green - Clean - Convenient )

GU1( Strong coffee). Cấp độ mạnh, có độ đắng và caffeine cao

GU2(Medium coffee). Cấp độ vừa, có độ đắng vừa phải và tăng vị chua

 

 

 

 

CÀ PHÊ SỮA 4.0 (MILK COFFEE)

CÓ 1 "GU" VÀ 2 SỰA LỰA CHỌN

( THƠM NGON-XANH-SẠCH-TIỆN LỢI )

( Delicious - Green - Clean - Convenient )

1. Cà phê sữa cho 2 tuần

2. Cà phê sữa 1 tuần và cà phê đen 1 tuần với  "GU1"

Tin tức (New) Xem thêm

        Ẩn [X] Hiển thị quảng cáo LOKITA